Informace o škole


Copyright © 2020.

Administrace: FK

O škole

Fotogalerie


Copyright © 2020.

Administrace: FK

Fotogalerie

Informace pro rodiče


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Dítě by mělo:
  - být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
  - být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
  - mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
  - zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
  - být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  - zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
  - mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
  - být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
  - vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
  - se orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Celé znění desatera v PDF

Co potřebují děti do školy

Prosíme rodiče, aby děti měly své věci podepsané nebo označené.
 • vhodné bačkory nebo zdravotní obuv (obuv s uzavřenou patou i špičkou - NE pantofle)
 • oblečení na hry ve třídě (tričko, tepláky, sukně, punčochy)
 • vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (přizpůsobovat počasí, počítat s tím, že se dítě může zašpinit)
 • náhradní oblečení a spodní prádlo (tričko, tepláky, punčocháče, ponožky,…)
 • holínky
 • pláštěnka
 • pyžamo

Organizace dne

Čas Činnost
6:30–8:00 - příchod dětí do mateřské školy, předání dítěte pedagogickému pracovníkovi
- volné a spontánní hry dětí dle jejich výběru
- zájmové aktivity, výtvarné činnosti
- individuální práce s dítětem
- pitný režim, který je dodržovaný v průběhu celého dne
8:00–9:00 - komunitní kruh (jazykové chvilky, angličtina, říkanky, písničky, rozhovor o určitém tématu, …)
- řízené i volné aktivity, námětové hry
- výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorická cvičení
- pohybové aktivity
- zájmové a poznávací činnosti
- kroužek flétničky
9:00–9:30 - hygiena a příprava na svačinu (děti se podílí na přípravě)
- svačina
9:30–11:30 - opakovací chvilky, zájmové hry, poznávací činnosti
- pobyt venku
11:30–12:00 - hygiena a příprava na oběd (spoluúčast dětí při přípravě, ale i úklidu po stolování)
- oběd
12:00–14:00 - příprava na odpočinek
- čtení pohádek, relaxace
- odpočinek, klidové aktivity, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00–14:30 - hygiena a příprava na svačinu
- svačina
14:30–16:30 - spontánní hry, individuální činnost dětí, logopedické chvilky
- dle počasí pobyt na zahradě mateřské školy
- průběžný odchod dětí domů
V době od 6:30-8:00 a 14:30-16:30 je umožněn rodičům přímý vstup do mateřské školy skrze čip. Max. 3 kusy čipů na jméno lze objednat ZDE.

Dokumenty ke stažení

Soubory ve formátu PDF. Čtečka ke stažení

Desatero pro rodiče

Copyright © 2020.

Administrace: FK

Pro rodiče

Kontakty Mateřské školy Všelibice


Kontakty


Mateřská škola Všelibice

Všelibice 100
463 48 Všelibice
IČO: 09360379


Ředitelka školy

Bc. Iva Kořínková


Vedoucí stravování

Jméno


Kontaktní formulář

Copyright © 2020.

Administrace: FK

Kontakty